Διοίκηση

Άννα Σφακιανού

Πρόεδρος

lorem ipsum

Παντελής Νικητιάδης

Αντιπρόεδρος

lorem ipsum

Ευδοξία Πανταρώτα

Γραμματέας

lorem ipsum

Θρασύβουλος Ορσάρης

Ταμίας

lorem ipsum

Αντώνιος Καρπαθάκης

Μέλος

lorem ipsum

Νικόλαος Λογοθέτης

Μέλος

lorem ipsum

Μανούσος Στεφανάκης

Μέλος

lorem ipsum